GLAD I SKOGEN

eidsvoll

Oppdatert 23. mai 2014

Alle veier er åpne, men den nye veiparsellen til Lyssjøen er stengtse veier under friluftsliv
GAPAHUKER, det er mange gapahuker til fri benyttelse, ved er normalt i gapahuken, se under friluftsliv
STIER, mange bra stier, les mere under friluftsliv
HYTTER, noen hytter kan normalt leies, se hytteutleie
FISKE, i nesten alle vann er det bra fiskemuligheter, se friluftsliv
JAKT, spesielle regler for jakt i allmenninga,se jakt
HOGSTAKTIVITET:For tiden hoges det på veien til Ustsjøen. Var obs på tømmerbiler. Ikke parker på velteplasser og snuplasser. Vegen kommer att återställas under oktorber.

VEDHOGST, på forsommeren er det mulighet til egen vedhogst, se ved

                                                                

Si nei til vindmøller (se nedenfor) i vårt friluftsområde: Send SMS til1963: NEI ditt navn

Vindmøllepark inntil almenningen ?

vindmø fra nedre hoelsjø

Vindmøller i fine naturomgivelser.  Det planlegges store vindmølleparker i Nord-Odal helt inntil Eidsvoll Almenning. Friluftsområdene både ved Utsjøen og ved Øvre Hoelsjø blir påvirket. Bildet (tatt fra Nedre Hoelsjø) er fra utbyggers (E.ON) konsekvensutredning og viser vindmøllene på Engerfjellet rett vest for Øvre Hoelsjø og Løntjernbråten.

Allmenningen har investert mye for å legge til rette for gode rekreasjonsområder og satsing på utmarksnæring. Vi er redde for at evt vindkraftverk vil få store negative konsekvenser for rekreasjonsområdene. Klikk i bildet og få det forstørret.